sankalpa

sankalpa czyli świadome pozytywne dążenie do dobrego celu