praktyka uważności

Praktyka uważności na co dzień. Techniki medytacyjne w ruchu. Prosta koncentracja na codzienności.